تاريخ : هشتم خرداد 1397
ساعت : 18:05
کد : 2917
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه در تامین و توسعه ظرفیت تولید تجهیزات پزشکی
پیرو تفاهم نامه منعقده با وزارت بهداشت، سازمان اوقاف و امور خیریه در تامین و توسعه ظرفیت تولید تجهیزات پزشکی مشارکت می نماید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، در راستای سیاست های کلی علم و فناوری مبنی بر " ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در حوزه علم و دین " ، در نظر است با استفاده از ظرفیت ماده 3 تفاهم نامه فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین وجود برخی اراضی و املاک موقوفات دارای نیابت مرتبط با حوزه بهداشت و درمان برای توسعه ظرفیت تولید تجهیزات ایرانی، استفاده شود.

شرکت های متقاضی و دارای شرایط ذیل می توانند با ارائه طرح توجیهی اقتصادی دقیق، نسبت به ارائه درخواست خود به اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام نمایند تا پس از بررسی های کارشناسی و ارزیابی و اعتبار بخشی، قرارداد همکاری با موقوفات مرتبط تدوین گردد.

1-عدم کفایت کالاهای تولید داخل

2-میزان دسترسی کشور به مواد اولیه

3-میزان ارزبری

4-دانش فنی

5-دارای صادرات و یا هدف گذاری صادراتی

مجدداً تاکید می گردد در این مرحله، مطابق فرآیند اعلامی فوق، ثبت نام اولیه انجام خواهد شد و طی بررسی و جلسات کارشناسی حضوری، مراحل بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.

مشاهده تفاهم نامه همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی