تاريخ : بيست و ششم خرداد 1397
ساعت : 22:19
کد : 2945
رئیس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
فرآیند مراحل انجام ارزیابی بالینی تجهیزات پزشکی به منظور کنترل کیفی تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی
 فرآیند مراحل انجام ارزیابی بالینی تجهیزات پزشکی به منظور کنترل کیفی تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی را اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،دکتر افروز لطیفی رئیس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: به منظور شفاف سازی در روال ها و تسریع در رسیدگی به پرونده های تولیدی و وارداتی تجهیزات پزشکی، فرآیند مراحل انجام ارزیابی بالینی تجهیزات پزشکی منتشر و در لینک فرآیند و فعالیت گروه تحقیق و توسعه در وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی در دسترس عموم می باشد.

وی افزود انجام ارزیابی بالینی با همکاری مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت به منظور  کنترل کیفی تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی بوده و در صورت تایید در نهایت برای صدور پروانه ساخت تولیدکننده و یا مجوز واردات واردکننده اقدام می گردد.

نمونه فرم 1
نمونه فرم 2