تاريخ : يازدهم تير 1397
ساعت : 17:02
کد : 2981
سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت اعلام کرد:
آخرین مهلت بارگذاری فایل XML برای کالاهای موجود در انبار
آخرین مهلت برای بارگذاری فایل XML کالاهای موجود در انبار طرح برچسب اصالت تجهیزات پزشکی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس علیرضا هوشنگی سرپرست اداره نظارت و بازرسی گفت: باتوجه به شروع طرح شناسه گذاری برچسب اصالت تجهیزات پزشکی از ابتدای سال 1397 مطابق بخشنامه شماره 133515/664 مورخ 96/10/25، به اطلاع می رساند اعلام موجودی انبار برای مواردی که در سامانه ورود و ترخیص قبلی اداره کل تجهیزات پزشکی (import.imed) ثبت و پرداخت هزینه ورود داشته اند، از تاریخ 97/4/10 لغایت 97/4/25 امکان تایید موجودی‌های اعلام شده بدون پرداخت هزینه ترخیص در سامانه TTAC برای آنها فراهم شده است.
مهندس هوشنگی تاکید کرد با‌توجه به اینکه این موضوع چندین بار تمدید گردیده است، برای آخرین بار از سوی این اداره کل فرصت فراهم شده است و تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید تغییر نخواهد بود.
در پایان وی افزود شرکت هایی که تاکنون نسبت به اعلام موجودی انبار با شرایط فوق الذکر جهت اجرای طرح شناسه گذاری و برچسب اصالت اقدام نکرده اند، نیز می بایست حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری قبل از اتمام فرصت اعلام شده نسبت به تحویل موجودی انبار و انجام بقیه مراحل اقدام نمایند.