تاريخ : يازدهم تير 1397
ساعت : 13:21
کد : 2984
مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی خبر داد:
سامانه دریافت و رسیدگی به مشکلات مربوط به ثبت سفارش، بانک و گمرک تجهیزات پزشکی و مواد اولیه
سامانه دریافت و رسیدگی به مشکلات مربوط به ثبت سفارش، بانک و گمرک تجهیزات پزشکی و مواد اولیه مرتبط آن طراحی گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت مهندس روح اله مزینانی مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی گفت: به منظور پیگیری مستمر و رسیدگی به مشکلات واردات و ترخیص توسط وزارت بهداشت در راستای تسهیل تامین به موقع تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی، سامانه مربوط به مشکلات ثبت سفارش، بانک و گمرک جهت انعکاس مشکلات تامین کنندگان طراحی شده است و حداکثر تا یک هفته آینده بارگزاری خواهد شد و پس از آن شرکت ها می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری،  مشکلات خود را از طریق کارتابل الکترونیکی خود در سامانه مذکور در وب سایت www.imed.ir  اطلاع رسانی و پیگیری نمایند.

وی افزود تا زمان بهره برداری از سامانه یاد شده، چنانچه تامین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در فرآیند ثبت سفارش تا تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرکات با مشکلاتی نظیر مغایرت تعرفه گمرکی، تغییر و مغایرت اولویت گروه کالایی و زمانبر شدن فرآیندهای تخصیص ارز و ترخیص کالا مواجه شده اند، می بایست اطلاعات ثبت سفارش و واردات کالای مورد نظر را به شرح جدول نمونه ذیل به اداره کل تجهیزات پزشکی بصورت مکتوب منعکس و اعلام نمایند و
وزارت بهداشت پس از دریافت جزئیات موضوع، مشکلات موارد مطروحه را بررسی و در چهارچوب قوانین و رویه های جاری با پیگیری موضوع از مراجع ذیربط نظیر وزارت صمت، بانک مرکزی و یا گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به هماهنگی و درصورت لزوم مکاتبه لازم جهت رفع مشکل اقدام خواهد کرد.


 
ردیف شرح کالا شماره ثبت سفارش کد IRC  معتبر مواد اولیه/ وسیله پزشکی گروه کالایی بانک کارگزار کمپانی ذینفع نوع ارز مبلغ ارز آیا کالا در گمرک می باشد؟ اولویت گروه کالایی قبلی ثبت سفارش مشکل
مثال استنت کرونری دارویی 378…01 3654 وسیله پزشکی قلبی و عروقی kunlun bank china Boston یورو
000/158/1 گمرک یک عدم تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی