تاريخ : چهاردهم تير 1397
ساعت : 22:19
کد : 2990
سرپرست اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
اعلام چند قلم تجهیزات پزشکی فاقد مجوزدر پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای اطلاعیه های هشدار ایمنی
فهرست چند قلم تجهیزات پزشکی فاقد مجوزدر پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای اطلاعیه های هشدار ایمنی منتشر گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس نسیم تربتی سرپرست اداره مهندسی نگهداری گفت: فهرست چند قلم تجهیزات پزشکی فاقد مجوز در بخش اطلاعیه‌ها و هشدار ایمنی پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام شد.
وی افزود بر اساس این اعلام کلیه دانشگاههای علوم پزشکی وموسسات درمانی با توجه به فهرست اعلام شده از خرید کالاهای غیر مجاز خوداری کنند و در صورت وجود این کالاها نسبت به جمع آوری و امحاء این موارد اقدام نمایند.
مشاهده اقلام فاقد مجوز در بخش اطلاعیه‌ها و هشدار ایمنی پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی