تاريخ : بيست و دوم تير 1397
ساعت : 23:05
کد : 3020
با دستور وزیر بهداشت مبنی بر نظارت دقیق بر تخصیص ارز تجهیزات پزشکی؛
اعضای کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی منصوب شدند
با دستور وزیر بهداشت مبنی بر نظارت دقیق بر تخصیص ارز تجهیزات پزشکی، مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، در حکمی، اعضای کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی را منصوب کرد.
به گزارش وبدا، بر اساس این حکم، مهندس سید حسین صفوی عضو کمیته فنی تجهیزات پزشکی، مهندس علیرضا سلیمانی معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس روح الله مزینانی مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی، مهندس جمال تولی رییس اداره کارشناسی تجهیزات پزشکی، محمد علی حیدری رییس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی، دکتر محمد مهدی گلابگیران رییس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی، دکتر جواد شجاع فرد رییس حراست اداره کل تجهیزات پزشکی، خانم مهندس رزا مختاری رییس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی و مهندس رویا شهبازی سرپرست اداره فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی از سوی دکتر مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.

متن این حکم به شرح زیر است:

احتراماً ضمن آرزوی توفیق روز افزون، در اجرای بند پنجم مصوبه کارگروه ماده 14 تصویب نامه شماره 4353/ت55300 ﻫ مورخ 97/01/22 هیات وزیران و تاکید وزیر بهداشت مبنی بر رعایت دقت، نظارت مستمر و برنامه ریزی اثربخش ارز تجهیزات پزشکی مراکز درمانی و با عنایت به تعهد و سوابق ارزشمند سرکارعالی / جنابعالی، بدین وسیله به عنوان "عضو کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی" منصوب می شوید. مزید امتنان است با توجه به تجربیات ارزشمندتان با برگزاری جلسات روزانه نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام فرمایید:

1- تعیین و بروزرسانی اولویت های گروه های کالایی

2- تعیین اولویت های تخصیص ارز

3- تدوین دستورالعمل نحوه تخصیص ارز به منظور شفاف سازی فرآیندها

4- ارزیابی مجدد ثبت سفارش های تایید شده قبلی در سازمان توسعه تجارت و مواردی که پس از ثبت سفارش در صف تخصیص ارز نزد بانک مرکزی قرار دارند.

http://www.behdasht.gov.ir/178681