تاريخ : هفتم مرداد 1397
ساعت : 16:42
کد : 3051
مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
راه اندازی سامانه دریافت و رسیدگی به مشکلات مربوط به ثبت سفارش، بانک و گمرک تجهیزات پزشکی در پورتال imed
در راستای میز خدمت الکترونیکی، سامانه دریافت و رسیدگی به مشکلات مربوط به ثبت سفارش، بانک و گمرک تجهیزات پزشکی در پورتال imed راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس روح اله مزینانی مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی گفت، پیرو خبر مورخ 97/04/11 این اداره کل در خصوص تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات ثبت سفارش، بانک و گمرک، به اطلاع می رساند در راستای میز خدمت الکترونیکی و تکریم ارباب رجوع سامانه دریافت و رسیدگی به مشکلات مربوط به ثبت سفارش، بانک و گمرک تجهیزات پزشکی در پورتال imed راه اندازی شد.

وی افزود از امروز کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی می توانند با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خود در پورتال imed در لینک اعلام مشکلات ثبت سفارش، بانک و گمرک نسبت به ثبت مشکلات خود در خصوص تغییر گروه کالایی، ثبت سفارش، سامانه جامع، تخصیص ارز و موارد بانکی و گمرکی با ذکر جزییات و الصالق مدارک درخواستی اقدام نمایند.

مهندس مزینانی در پایان گفت با توجه به راه اندازی سامانه مذکور، از تاریخ 97/05/01 دبیرخانه ان اداره کل هیچ گونه مکاتبه ای را در خصوص اعلام مشکلات ثبت سفارش، بانک و گمرک دریافت نخواهد کرد و متقاضیان فقط می بایست از سامانه یاد شده اقدام نمایند.