تاريخ : سی و يکم تير 1397
ساعت : 20:35
کد : 3057
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
تعیین اولویت گروه کالایی و تایید و ارسال ثبت سفارش های استعلام شده سازمان توسعه تجارت به وزارت صمت جهت تخصیص ارز انجام شد
بر اساس مصوبات کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی، تعیین اولویت گروه کالایی انجام و تاییدیه ثبت سفارش های استعلام شده سازمان توسعه تجارت به وزارت صمت جهت تخصیص ارز ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی گفت: کلیه ثبت سفارش های تجهیزات پزشکی استعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت وزارت صمت، پس از بررسی های کارشناسی و تعیین اولویت گروه کالایی بر اساس مصوبات چند روزه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی، جمع بندی گردید و تاییدیه آن، عصر امروز یکشنبه 31 تیر ماه 1397 به سازمان توسعه تجارت وزارت صمت جهت تخصیص ارز ارسال شد.