تاريخ : اول مرداد 1397
ساعت : 23:31
کد : 3062
نامه وزیر بهداشت به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران؛
درخواست تسهیل در صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی مشمول مجوز انرژی اتمی
نامه وزیر بهداشت برای تسهیل در صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی مشمول مجوز انرژی اتمی بدون نیاز به به تطابق با الزامات سازمان انرژی اتمی و با تایید اداره کل تجهیزات پزشکی به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نامه ای به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درخواست تسهیل در صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی مشمول مجوز انرژی اتمی بدون نیاز به به تطابق با الزامات سازمان انرژی اتمی و با تایید اداره کل تجهیزات پزشکی را نمود.

متن نامه به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای دکتر صالحی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
با سلام و احترام
ضمن آزوی توفیق روز افزون، با عنایت به تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران، به منظور جلوگیری از کمبودهای احتمالی و همچنین زمانبر بودن فرآیند واردات و ترخیص برخی از تجهیزات پزشکی مشمول فهرست بررسی آن سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات ساخت و قطعات یدکی که به کرات سابقه ورود به کشور را دارند، بدون نیاز به تطابق با الزامات سازمان انرژی اتمی با تایید اداره کل تجهیزات پزشکی به کشور وارد و ترخیص گردند. قابل ذکر است براساس توافقات قبلی فی مابین، فهرست تجهیزات پزشکی فوق الذکر، ماهیانه توسط اداره کل تجهیزات پزشکی این وزرات برای آن سازمان ارسال خواهد شد.
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی