تاريخ : چهارم مرداد 1397
ساعت : 20:15
کد : 3067
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اطلاع رسانی کرد:
مصوبات مهم دولت جهت تسهیل فرآیند واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید
متن مصوبات مهم دولت جهت تسهیل فرآیند واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید اطلاع رسانی گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مصوبات مهم دولت به منظور تسهیل فرآیند واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید، جهت اطلاع و بهره برداری به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد:

1.به منظور افزایش نقدینگی شرکتها جهت خرید مواد اولیه و قطعات ساخت تجهیزات پزشکی، حد اعتباری تسهیلات ریالی و ارزی شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی در بانکها به اندازه 30 درصد بیش از حد اعتباری سال 1396 افزایش می یابد.

2. سر رسید تسویه حساب اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده برای تجهیزات پزشکی از شش ماه به 9 ماه افزایش می باید.

3. شرکت های تولیدکننده ای که اقدام به صادرات می نمایند می توانند قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید خود که در گروه (1) و (2) کالایی قرار گرفته اند را از محل پروانه صادراتی خود تأمین ارز نموده و وارد نمایند.

4. وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ثبت سفارش از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ترخیص کلیه کالاهای گروه (1) و (2) که تا پایان تیرماه 1397 براساس تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران به اماکن گمرکی وارد شده اند را با دریافت شماره قبض انبار از بازرگان فراهم نماید.

تبصره 1- واردکنندگان مشمول این بند مکلفند حداکثر تا پایان شهریور ماه 1397 نسبت به ترخیص کالاهای مذکور اقدام نمایند.

تبصره 2- مسئولیت کنترل تاریخ ورود کالا قبل از تاریخ فوق و انطباق شماره قبض انبار مذکور با گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره 3- با توجه به اینکه کالاهای مذکور در گذشته تأمین ارز شده اند واردکنندگان مذکور ادعایی جهت تأمین ارز موارد فوق پس از ترخیص را ندارند.