تاريخ : سيزدهم مرداد 1397
ساعت : 19:54
کد : 3098
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر کرد:
متن تفاهم نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تسهیل و تسریع امور گمرکی کالاهای سلامت محور
تفاهم نامه در تسهیل و تسریع امور گمرکی کالاهای سلامت محور فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، تفاهم نامه در تسهیل و تسریع امور گمرکی کالاهای سلامت محور فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 97/05/10 منعقد شد.

متن تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:

این تفاهم نامه پیرو تفاهم نامه مورخ 94/12/04 و تفاهم نامه 49994/675 مورخ 91/06/06 فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد می گردد.
ماده ۱ - هدف:
با توجه به سهم و اهمیت فرآورده‌های سلامت محور و مواد اولیه آنها، شامل دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مکمل‌های غذایی، ملزومات دارویی، فرآورده‌ها و مواد خوردنی و آشامیدنی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و کلیه کالاهایی که در بخش واردات و صادرات کشور مستلزم اخذ مجوز از وزارت می‌باشند، و با توجه به اهمیت آنها در سلامت آحاد جامعه و به جهت تسریع، تسهیل و شفاف‌سازی، افزایش کارآیی و امکان نظارت بهتر در مرحله صدور مجوز ترخیص آنها، به منظور حفظ ایمنی و کیفیت و سلامت کلیه فرآورده و مواد اولیه سلامت محور و ممانعت از توقف غیرضروری در مرحله واردات و صادرات این‌گونه فرآورده‌ها از طریق تسریع در صدور مجوزهای لازم به گمرکات کشور به وسیله حذف مجوز موردی برای کارخانجات تولیدی و شرکت‌های واردکننده که مجوزهای لازم فعالیت و فرآورده‌های سلامت محور را از وزارت دریافت کرده‌اند و ترخیص مواد مذکور این واحدها از گمرکات کشور با تعهد و تقبل مسئولیت مدیرعامل و مسئول فنی واحد مربوطه و پیرامون ارتباط و اتصال الکترونیکی سامانه‌های الکترونیکی وزارت و سامانه‌های جامع گمرکی (EPL) گمرک و با عنایت به آماده‌سازی ظرفیت‌های جدید گمرک در برآورده‌سازی نیازهای نظارتی طرفین این تفاهم‌نامه منعقد می‌گردد.

ماده ۲- موضوع تفاهم‌نامه:
1-2- کلیه کالاهای اظهاری توسط واردکنندگان و صادرکنندگان مکلفند کالاهای سلامت محور را در سامانه جامع گمرکی برمبنای IRC (کد ثبت کالای سلامت محور) اظهار نمایند.
2-2- نظر به اینکه وزارت ناظر بر قیمت‌گذاری برخی از فرآورده‌های سلامت محور ازجمله دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی می‌باشد لذا کدهای IRC اعلامی از سوی وزارت (موضوع فهرست ابلاغی) در سامانه TSC گمرک ثبت و با ایجاد تطابق یک به یک بین آنها و مقید ساختن صاحبان مواد و فرآورده‌های سلامت محور وارداتی و یا صادراتی ثبت اظهارنامه برمبنای کدهای IRC صادره و معتبر وزارت در سامانه‌های الکترونیکی وزارت و اخذ نظر وزارت برمبنای این شناسه‌ها، عملیات ترخیص آنها انجام خواهد گرفت.
3-2- وزارت بهداشت قبل از صدور مجوز ورود، به منظور ثبت سفارش کالاهای سلامت محور که مشمول نظارت بر قیمت‌گذاری توسط وزارت بهداشت می‌باشد، ارزش کالاهای مذکور را نیز با هماهنگی گمرک بررسی و مراتب به منظور ثبت در سامانه TSC به گمرک منعکس خواهد گردید و گمرک نیز اطلاعات مربوط به سوابق TSC این‌گونه فرآورده‌ها را در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد داد.
4-2- گمرک صاحبان کالاهای وارداتی و یا صاداراتی سلامت محور را نسبت به ثبت دقیق تعداد بسته قابل فروش یا عرضه به مصرف‌کنندگان (Unit of Use/ Sale) و واحد کالا، در اظهارنامه گمرکی برمبنای بسته‌بندی و واحد کالای ثبت شده در سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت جهت هر IRC اظهاری برای اخذ نظر ترخیصی گمرک و کنترل آن توسط وزارت، قبل از صدور مجوز ثبت سفارش و یا ترخیص انجام خواهد گرفت.
5-2- فهرست کالاهای سلامت محور مشمول دریافت ارز دولتی و یا نظارت بر قیمت‌گذاری از طریق سامانه‌های الکترونیکی وزارت بهداشت در اختیار سامانه جامع گمرکی گمرک قرار خواهد گرفت، به نحوی که هنگام صدور مجوز ورود و ترخیص توسط سازمان به صراحت درخصوص شمول و یا عدم شمول نظارت بر قیمت اظهارنظر گردد.
6-2- امکان ارتباط و اتصال الکترونیکی بین سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی سامانه الکترونیکی وزارت و در زیر سامانه خدمات پس از ترخیص گمرک (مدیریت کالا) و دریافت و تطبیق مشخصات انبارهای ثبت شده مرتبط با مواد و فرآورده‌های سلامت محور در سامانه مورد اشاره به عنوان مقاصد اظهار شده توسط صاحبان کالا ایجاد می‌گردد.
7-2- توجه به عضویت دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به موجب مصوبه سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در کنوانسیون نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا، مسئولیت تعیین تعرفه برعهده دفتر تخصصی ذی‌ربط در گمرک جمهوری اسلامی می‌باشد. تبصره: تشخیص میزان خطر کالای موضوع ردیف‌های ۳۸۰۸۹۳، ۳۸۰۸۹۲، ۳۸۰۸۹۱ غیر از مصارف بخش کشاورزی طبق بند ۶ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۳۸ برعهده وزارت می‌باشد.
8-2- اطلاعات گمرکی فرآورده‌های سلامت محور و مقاصد کالایی (انبار) ذکر شده در زیر سامانه خدمات پس از ترخیص گمرک و خودروهای حامل آنها به سامانه الکترونیکی وزارت توسط سامانه جامع گمرکی ارسال می‌گردد.
9-2- امکان ثبت اظهارنامه فرآورده‌های سلامت محور وارداتی به مناطق آزاد (جهت مصرف در خود مناطق) برمبنای کدهای اختصاصی این‌گونه فرآورده‌ها جهت مناطق آزاد در سامانه الکترونیکی وزارت و ارتباط و ارسال آنها جهت اخذ نظر به صورت الکترونیکی به سامانه الکترونیکی وزارت ایجاد می‌گردد.
10-2- جهت فرآورده‌های سلامت محور صادراتی به‌ویژه در بخش مواد و فرآورده‌های موضوع کنوانسیون‌های بین‌المللی کنترل مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌ساز نسبت به اخذ نظر تبادل اطلاعات با وزارت اقدام می‌گردد.
11-2- امکان پیش‌اظهاری جهت فرآورده‌های سلامت محور، با توجه به ظرفیت‌های سامانه الکترونیکی وزارت در ارزیابی و پاسخ‌دهی خودکار نسبت به ترخیص این‌گونه فرآورده‌ها پیش از ورود آنها به گمرکات کشور و افزایش سرعت و سهولت ترخیص و نظارت بهینه فراهم می‌شود.

ماده ۳:
 1-3- درخصوص دارو و مکمل‌های غذایی و دارویی همراه مسافر و نیز مرسوله‌های پستی حاوی آنها که از نظر مقدار و ارزش، جنبه تجاری نداشته باشد مقرر گردید واحدهای فناوری وزارت و گمرک امکان ثبت و ترخیص سامانه‌ای آنها را بررسی و نهایی نمایند. در مورد سایر اقلام سلامت محور شامل مواد خوراکی و بهداشتی و آرایشی موضوع این بنده گمرک رأساً تشخیص و اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. تجهیزات پزشکی مشول کالاهای همراه مسافر نمی‌باشد.
2-3- درخصوص مواد اولیه‌ای که صرفاً از نظر نام (نه درجه خلوص، سلامت و کاربرد مشابه فرآورده‌ها و مواد اولیه مشمول نظارت و صدور مجوز وزارت (مواد اولیه با کاربرد دومنظوره) شناخته می‌شوند، در صورت عدم اظهار برمبنای IRC توسط واردکننده از نظر وزارت فرآورده سلامت محور محسوب نمی‌گردد و با توجه به عدم وجود IRC جهت اظهار آنها در سامانه جامع گمرکی و عدم امکان اظهار آنها به عنوان فرآورده و مواد سلامت محور، گمرک می‌تواند با بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده توسط صاحب کالا که در آنها صراحتاً به Technical Grade یا Industrial Grade بودن اشاره شده باشد، نسبت به بررسی و ترخیص آنها اقدام نماید.
3-3- در مورد موارد اولیه یا فرآورده‌های سلامت محوری که به صورت نمونه و در مقدار و تعداد غیرتجاری، توسط شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده مجاز ثبت شده در وزارت نیز مشروط به اینکه از نظر تعداد، مقدار و ارزش جنبه تجاری نداشته باشند، اظهار آنها برمبنای IRC وزارت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع گمرکی، تحت رویه پته تجاری (نمونه‌های تجاری) و دریافت نظر وزارت از طریق ارتباط بین سامانه‌های الکترونیکی وزرات و سامانه جامع گمرکی انجام خواهد شد.
تبصره: سموم، الکل و مواد شیمیایی تحت کنترل از دامنه شمول بند ۲-۹ (جزء الف، ب و ج) این تفاهم‌نامه خارج می‌باشد.

ماده ۴- دامنه کاربرد:
دامنه کاربرد این تفاهم‌نامه در گمرکات سراسر کشور و درخصوص موضوعات مواد ۲ و ۳ این تفاهم‌نامه می‌باشد.

ماده ۵- مدت تفاهم‌نامه: مدت این تفاهم‌نامه از زمان امضاء 3 سال تعیین می‌شود و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۶- انعقاد تفاهم‌نامه: این تفاهم‌نامه در شش ماده و دو تبصره و چهار نسخه تنظیم و در تاریخ 10/5/1397 به امضای طرفین رسیده و کلیه نسخه‌های آن دارای اعتبار واحد بوده و زمان اجرای آن از تاریخ امضاء می‌باشد.

مشاهده و دریافت متن تفاهم نامه