تاريخ : پانزدهم مرداد 1397
ساعت : 14:31
کد : 3106
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
ثبت و صدور مجوز محلول های دیالیز صفاقی و همودیالیز توسط اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل تا اطلاع ثانوی
فرآیند ثبت و صدور مجوز محلول های دیالیز صفاقی و همودیالیز تا اطلاع ثانوی توسط اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد.
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: پیرو دستور رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر لزوم تخصیص یارانه محلول های دیالیز صفاقی و همودیالیز از محل ردیف یارانه های دارویی، به اطلاع می رساند که فرآیند ثبت و صدور مجوز اقلام مذکور تا اطلاع ثانوی توسط اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل انجام خواهد شد.
کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محلول های دیالیز صفاقی و همودیالیز می بایست جهت صدور و یا تمدید مجوزهای قانونی خود از تاریخ 1397/04/27 به اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل مراجعه نمایند.

مشاهده نامه معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در رابطه با امور مربوط به محلول های دیالیز صفاقی و همودیالیز