تاريخ : هفدهم مرداد 1397
ساعت : 21:32
کد : 3115
رئیس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
برگزاری اولین کارگاه Good Clinical Practice در حوزه تجهیزات پزشکی
اولین کارگاه Good Clinical Practice در حوزه تجهیزات پزشکی با حضور 60 نفر از متخصصین حوزه تولید تجهیزات پزشکی در مرکز آموزشی پژوهشی بیماری های پوست و جذام برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، رئیس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: اولین کارگاه آموزشی Good Clinical Practice در حوزه تجهیزات پزشکی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی با همکاری مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه تهران در مرکز آموزشی پژوهشی بیماری های پوست و جذام برگزار گردید.

وی بیان کرد: کارگاه روز سه شنبه مورخ 97/05/16 با سخنرانی دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی و  آقای دکتر علیرضا فیروز رییس مرکز آموزشی پژوهشی بیماری های پوست و جذام آغاز گردید.
دکتر لطیفی گفت: در این کارگاه 60 نفر از متخصصین حوزه تولید تجهیزات پزشکی از بخش های کنترل کیفی، تحقیق و توسعه و مسئولین فنی شرکت کردند و سرفصل های آموزشی منطبق با گایدلاین ها و استانداردهای جهانی ISO14155-1,2 ، MEDDEV 2.7/1 revision 4 و GCP تدریس شد.

وی افزود: در این کارگاه به ارزش ارزیابی بالینی در تضمین و حفاظت از تولیدکنندگان و بیماران بواسطه نظارت ارگان هایی نظیر کمیته اخلاق، مجریان تخصصی بالین، ارگان رگولاتوری تاکید گردید؛ ضمن آنکه انجام ارزیابی بالینی با کیفیت و استاندارد، نقطه قوت قابل توجهی در محصولات تولیدی می باشد. همچنین روش های تسریع فرآیند ارزیابی بالینی، قوانین رگولاتوری ملی و چارچوب های تعریف شده در فرآیند از جمله مواردی بود که مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رئیس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات پزشکی ادامه داد:در ارزشیابی شفاهی از شرکت کنندگان در کارگاه مشخص گردید که برگزاری دوره های آموزشی با ترکیبی از مسئولین امر رگولاتوری و اساتید دانشگاهی در افزایش سطح آگاهی آموزش گیرندگان موثرتر می باشد و شرکت کنندگان درخواست فرهنگ سازی ضرورت انجام ارزیابی بالینی و همچنین تفهیم بنیادی و اصولی موضوع به مسئولین مافوق در سطح مدیریتی داشتند که این امر در دستور کار اداره کل تجهیزات پزشکی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی ضمن تشکر از متخصصین داخلی جهت حضور فعال در کارگاه برگزار شده، توجه ایشان را به نقش برجسته خود در نظام سلامت یادآور شدند.