تاريخ : بيست و يکم مرداد 1397
ساعت : 16:32
کد : 3127
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:
تفاهم نامه تسهیل واردات تجهیزات پزشکی بین وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی امضا می شود
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گفت: خوشبختانه نشست مشترکی با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی و همچنین وزیر بهداشت و مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار شد.
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گفت: در شرایط کنونی کشور که نیاز به همکاری و تعامل بین دستگاه ها برای تسهیل فرآیندها داریم، خوشبختانه نشست مشترکی با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی و همچنین وزیر بهداشت و مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار شد. دکتر رضا مسائلی در گفتگو با خبرنگار وبدا، اظهار داشت: هدف وزارت بهداشت از همکاری با سایر دستگاه های اجرایی، تسهیل در واردات دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه است و در این زمینه نشست های مشترکی با دستگاه های مسئول برگزار می کند.وی تصریح کرد: در نشست مشترک دکتر صالحی و دکتر هاشمی، موضوع امضای تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص تسهیل در ورود تجهیزات پزشکی پرتوزا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مفاد تفاهم نامه که در جلسات کارشناسی بین اداره کل تجهیزات پزشکی و دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی تهیه شده بود، نهایی شده و امروز به امضاء می رسد.مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اضافه کرد: با امضای این تفاهم نامه، سازمان انرژی اتمی ایران برخی از مسئولیت های خود در این حوزه را به وزارت بهداشت تفویض می کند و وزارت بهداشت نیز براساس استانداردهای سازمان انرژی اتمی، واردات تجهیزات پزشکی پرتوزا را ممیزی خواهد کرد و تمامی اطلاعات مربوط به صدور مجوز واردات به صورت وب سرویس و آنلاین در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار می گیرد.دکتر مسائلی در پایان خاطرنشان کرد: با امضای این تفاهم نامه، بسیاری از اقدامات موازی وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی از بین خواهند رفت و امور و فرآیندهای این حوزه، تسهیل خواهد شد.

http://webda.behdasht.gov.ir/179849