تاريخ : بيست و ششم مرداد 1397
ساعت : 22:51
کد : 3146
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اطلاع رسانی کرد:
مکاتبه مهم معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خصوص توزیع اوراق خزانه اسلامی جهت پرداخت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت طی مکاتبه ای با سازمان بیمه سلامت، توزیع 30000 میلیارد ریال اوراق خزانه اسلامی جهت پرداخت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر سید علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت طی دو مکاتبه به سازمان بیمه سلامت، توزیع 30000 میلیارد ریال اوراق خزانه اسلامی جهت پرداخت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی را اعلام کرد.