تاريخ : سی ام مرداد 1397
ساعت : 19:08
کد : 3162
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت مطرح کرد:
نشست مشترک وزارت بهداشت و مجلس برای حل مشکل نقدینگی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
جلسه اى با حضور رییس مجلس، وزیر بهداشت، سرپرست وزارت رفاه و معاون ارزى بانک مرکزى مجلس برای حل مشکل نقدینگی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با بیان اینکه روز دوشنبه جلسه اى به دعوت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با حضور رییس مجلس، وزیر بهداشت، سرپرست وزارت رفاه و معاون ارزى بانک مرکزى مجلس برگزار شد، گفت: این جلسه با موضوع دارو و تجهیزات پزشکى و تاثیر تحریم ها و چالش هاى پیش رو در ماه هاى آینده برگزار شد و چند نفر از نمایندگان در ابتداى جلسه دیدگاه ها و دغدغه هاى خود را در این مورد بیان کردند.   

به گزارش وبدا، دکتر ابراهیم گلمکانی با اعلام این مطلب، اظهار کرد: وزیر بهداشت به تبیین وضع کنونى دارو و تجهیزات پزشکى پس از نوسانات ارزى اخیر پرداخت و ضمن بیان اقدامات دنبال شده و تصمیمات کمیته تدابیر ویژه، راهکارها و انتظارات از مجلس و دستگاه های اجرایی و چالش های پیش رو را به تفضیل بیان کرد و پس از بیان نظرات و دغدغه های سرپرست وزارت رفاه و همچنین مسئولان ارزى، این جلسه با جمع بندى رییس مجلس پایان یافت.  

دکتر گلمکانى، کمبود نقدینگى شرکت هاى دارویى و تجهیزات پزشکی و تامین ارز مورد نیاز برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه را دو چالش مهم حوزه سلامت در شرایط کنونی دانست و گفت: در زمینه حل چالش نقدینگى شرکت هاى دارویى براى تامین دارو مقرر شد سازمان تامین اجتماعی نسبت به اجرای تکلیف بند "ز" تبصره "۷" قانون بودجه سال ۹۷ اقداماتی صورت داده و ظرف مدت یک هفته اقدامات انجام شده را گزارش کند.  

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت از طرح پیشنهاد جدیدى درخصوص حل مشکل نقدینگى شرکت هاى دارو و تجهیزات پزشکى در جلسه مذکور خبر داد و تصریح کرد: پس از بررسى و طرح چالش هاى پیش رو، پیشنهاد شد باقیمانده اعتبار بند "ه‍" تبصره "۵" از محل اسناد خزانه بیمه سلامت به صورت نقد پرداخت شود تا بتواند نقدینگی شرکت های دارویی را تامین کند. از این رو مجلس تصمیم نهایی در این مورد را منوط به طرح و موافقت شورای عالی اقتصادی کل قوا کرد.  

دکتر گلمکانى ادامه داد: در صورتى که این پیشنهاد به تصویب شوراى اقتصادى کل قوا برسد، اتفاق خوبى در حوزه سلامت در راستاى تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز حوزه دارو و تجهیزات پزشکى رخ خواهد داد، زیرا بیمارستان ها مى توانند بدهى شرکت هاى دارویى و تجهیزات پزشکى را به صورت نقدى پرداخت کنند و مشکلات نقدینگى در زنجیره تامین حل خواهد شد.  

وی به تصمیمات گرفته شده در زمینه تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکى اشاره کرد و افزود: براساس تصمیمات گرفته شده مقرر شد بانک مرکزى در تامین ارز دارو با سرعت بیشتری عمل کند و قبل از اینکه چالش جدى در زنجیره تامین پیش بیاید ارز به میزان کافى تامین شده باشد.  

دکتر گلمکانی در پایان افزود: همچنین مقرر شد موضوع نحوه پرداخت ارز به شرکت های دارویی در جلسه دیگری با حضور مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان های بیمه گر در کمیسیون بهداشت هرچه سریعتر تشکیل و بررسی شده و نتیجه نهایی به ریاست محترم مجلس منعکس شود.