تاريخ : چهاردهم شهريور 1397
ساعت : 11:03
کد : 3182
سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
آغاز دور جدید بازرسی و نظارت بر حوزه تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی

دور جدید بازرسی و نظارت بر نحوه‌ی اجرای بندهای حوزه تجهیزات پزشکی در طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از سوی کارشناسان اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس علیرضا هوشنگی گفت: دور جدید نظارت و بازرسی بر نحوه‌ی اجرای صحیح بندهای تجهیزات پزشکی در طرح تحول نظام سلامت و همچنین تفویض برخی از وظایف اداره کل تجهیزات پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی از هفته گذشته از دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی(اراک) آغاز شد.

وی افزود تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تابعه آنها تا پایان سال جاری مطابق چک لیست های تنظیمی مورد نظارت و بازرسی قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است مدیریت های تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور موارد ارزیابی و بازرسی از مراکز درمانی خود را بر اساس چک لیست های از قبل طراحی شده و ابلاغ شده بصورت الکترونیکی در طول سال در سامانه امور بازدید نظارتی، نگهداشت و GMP خطوط تولید در پورتال الکترونیکی imed بارگذاری می کنند و امتیازات بصورت الکترونیکی محاسبه و گزارش گیری می گردد و بازدیدهای حضوری فوق به منظور ارزیابی میدانی و تطبیق گزارشات می باشد.