تاريخ : چهاردهم شهريور 1397
ساعت : 14:19
کد : 3184
گروه بیوالکتریک اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
الزام درج نام و یا لوگوی معتبر شرکت تولیدکننده به همراه شماره سریال بر روی تمامی بردهای الکترونیکی طراحی شده توسط کلیه شرکت های تولیدکننده

درج نام و یا لوگوی شرکت تولیدکننده به همراه شماره سریال بر روی تمامی بردهای الکترونیکی طراحی شده توسط کلیه شرکت های تولیدکننده جهت ردیابی تجهیزات و دستگاه های پزشکی الزامی می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گروه بیوالکتریک اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اعلام کرد: به منظور ردیابی تجهیزات و دستگاه های پزشکی تولید داخل، اطلاعاتی نظیر نام و یا لوگوی معتبر آن شرکت و شماره سریال می بایست بر روی تمامی بردهای الکترونیکی طراحی شده توسط شرکت وجود داشته باشد به قسمی که در اسناد کنترل کیفی دستگاه ها، قابل ردیابی باشد.