تاريخ : دوازدهم شهريور 1397
ساعت : 15:18
کد : 3186
سرپرست اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
رونمایی از سامانه توزیع کالاهای مشمول دریافت ارز
سامانه توزیع کالاهای مشمول دریافت ارز در وب سایت www.imed.ir در دسترس تامین کنندگان تجهیزات قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی،مهندس رویا شهبازی سرپرست اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: به منظور اجرای بند 1 و 6 مصوبات جلسه ستادی اقتصادی دولت ابلاغی به شماره 64854 مورخ 1397/05/18 رئیس جمهور برای پایش فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی تا مصرف کننده نهائی، سامانه توزیع کالاهای مشمول دریافت ارز طراحی و در وب سایت www.imed.ir در دسترس تامین کنندگان تجهیزات قرار گرفت.

تامین کنندگان تجهیزات مطابق با راهنمای پیوست، موظف به درج اطلاعات تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری وارداتی یا تولیدی با نرخ ارز رسمی در سامانه مذکور پس از ترخیص کالا یا مواد اولیه می باشند.

مشاهده راهنمای سامانه توزیع کالاهای مشمول دریافت ارز