تاريخ : هجدهم شهريور 1397
ساعت : 17:18
کد : 3201
گروه مستقل نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
تمدید فراخوان تامین ملزومات پزشکی ضروری پیرو درخواست تامین کنندگان

پیرو درخواست تامین کنندگان، زمان تحویل مدارک فراخوان تامین ملزومات پزشکی ضروری تا 97/06/21 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس محمد مهدی علاالدین سرپرست گروه مستقل نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی گفت: پیرو اطلاعیه فراخوان ملزومات پزشکی ضروری مورخ 97/06/14 به اطلاع می رساند با عنایت به درخواست تامین کنندگان تجهیزات پزشکی، زمان تحویل مدارک فراخوان تامین ملزومات پزشکی تا ساعت 14 روز چهارشنبه شنبه  97/06/21 تمدید شد.

وی افزود متقاضیان می بایست مدارک درخواستی را مطابق فراخوان منتشر شده 97/06/14 تحویل دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی نمایند.