تاريخ : بيستم شهريور 1397
ساعت : 20:29
کد : 3211
توسط مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی ابلاغ شد:
دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی

دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی به منظور اجرای بند 1 و 6 مصوبات جلسه ستادی اقتصادی دولت ابلاغی به شماره 64854 مورخ 1397/05/18، توسط مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: به منظور اجرای بند 1 و 6 مصوبات جلسه ستادی اقتصادی دولت ابلاغی به شماره 64854 مورخ 1397/05/18 رئیس جمهور برای پایش فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی تا مصرف کننده نهائی، دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی تدوین و به شرح ذیل منتشر گردید.

وی افزود: تامین کنندگان تجهیزات پزشکی در چارچوب این دستورالعمل موظف به درج اطلاعات تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری وارداتی یا تولیدی با نرخ ارز رسمی در سامانه توزیع کالاهای مشمول دریافت ارز در پورتال imed پس از ترخیص کالا یا مواد اولیه می باشند.

لازم به ذکر است سامانه توزیع کالاهای مشمول دریافت ارز در تاریخ  1397/06/12 توسط اداره فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی در پورتال imed رونمایی شده بود.
مشاهده دستور العمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی
فرم تعهد نامه توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی Pdf
فرم تعهد نامه توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی Word