تاريخ : بيست و ششم شهريور 1397
ساعت : 19:28
کد : 3223
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
تولیدکنندگان داخلی در خصوص تامین تجهیزات پزشکی با تمام توان به میدان آمده اند
صبح امروز در سه جلسه با تولیدکنندگان داخلی در خصوص تامین تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی، شرکت های تولید کننده اطمینان دادند که در شرایط تحریم، کشور را از نظر تولیدات تجهیزات پزشکی تامین و مشکلات و نیازهای این حوزه را برطرف می کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس علیرضا سلیمانی معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: صبح امروز سه جلسه مجزا با تولیدکنندگان داخلی در خصوص تامین تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی با برنامه ریزی گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسات، شرکت های تولید کننده اطمینان دادند که در شرایط تحریم، کشور را از نظر تولیدات تجهیزات پزشکی تامین و مشکلات و نیازهای این حوزه را برطرف می کنند و به مردم اطمینان می دهند که از تمام ظرفیتشان برای حل مشکلات این حوزه استفاده می کنند.

سلیمانی در پایان گفت: مشکلات زیادی ممکن است در ورود مواد اولیه وجود داشته باشد، اما با برنامه ریزی های به عمل آمده مشکلی در اداره کل تجهیزات پزشکی بابت مجوز ورود وجود ندارد و از تاریخ 24 شهریور نیز به منظور شفافیت و عدم تداخل مجوزها با کدهای تعرفه مشابه سایر اقلام، تخصیص ارز به محصولات و موادی تعلق گرفته است که اولویت گروه یک آنها از روی IRC اعلام شده باشد.