تاريخ : دهم مهر 1397
ساعت : 13:02
کد : 3244
رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی خبر داد:
برگزاری دومین کارگاه آموزش مدیریت ریسک با هدف آموزش و ارتقای سطح علمی تولیدکنندگان در راستای اخذ نشان CE
دومین دوره کارگاه آموزش مدیریت ریسک تجهیزات پزشکی با همکاری آقای مهندس کوروش آذرنیا (شرکت آرین توف پاسارگاد MTIC) در محل اداره کل تجهیزات پزشکی با هدف آموزش و ارتقای سطح علمی تولیدکنندگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس رزا مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی از برگزاری دومین کارگاه آموزشی مدیریت ریسک با هدف آموزش مسئولین فنی و مدیران فنی و بالا بردن سرعت و دقت آنها در فرآیند صدور پروانه ساخت و انطباق ایمنی و عملکرد محصولات با الزامات و قوانین بین المللی خبر داد.
وی افزود:دومین دوره آموزش مدیریت ریسک با همکاری آقای مهندس کوروش آذرنیا (MTIC) در محل اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای اخذ نشان CE برگزار شد. 
مهندس مختاری بیان کرد:کارگاه مذکور در روزهای دوشنبه و سه شنبه 2 و 3 مهر به مدت 16 ساعت با حضور شرکت های تولیدکننده برگزار شد.
وی ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی موجب افزایش آگاهی ، دانش و تسهیل در روند اخذ نشان CE می شود.
براساس این گزارش، مدرس دوره آقای مهندس آذرنیا (MTIC) بیان کرد: در این دوره اصول استاندارد ISO14971 به صورت کلی برای کلیه فراگیران تشریح گردید، تفاوت ها و الزامات بین ویرایش های مختلف استاندارد ISO14971:2007 و EN ISO14971:2012 مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نحوه شناسایی خطر، تعیین موقعیت های خطرناک، محاسبه ریسک باقی مانده و تعیین آسیب و ارزیابی ریسک شامل ارزش گذاری و تخمین ریسک توضیح داده شد. در ادامه به بررسی ضرورت و اهمیت آنالیز ریسک در تجهیزات پزشکی و تدوین فایل مدیریت ریسک پرداخته شد.