تاريخ : دهم مهر 1397
ساعت : 14:13
کد : 3266
معاون اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
بازنگری دستورالعمل صدور مجوز ثالث خدمات پس از فروش
دستورالعمل صدور مجوز ثالث خدمات پس از فروش بازنگری و منتشر گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس زینب قرائی اعلام کرد: باتوجه به ضرورت و اهمیت ارائه خدمات پس از فروش جهت تجهیزات پزشکی مورد استفاده در موسسات پزشکی و تاثیر بسزای آن در کاهش زمان خواب و حفظ ایمنی و عملکرد آن‌ها، دستورالعمل صدور مجوز ثالث خدمات پس از فروش بازنگری گردید و به تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مطابق فایل پیوست ابلاغ گردید.
وی افزود: براساس دستورالعمل جدید، شرکت‌های متقاضی اخذ مجوز ثالث خدمات پس از فروش می‌توانند درخواست‌های خود را به دانشگاههای علوم پزشکی قطب و یا اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال نمایند.
مشاهده دستورالعمل صدور مجوز ثالث خدمات پس از فروش