تاريخ : يازدهم مهر 1397
ساعت : 12:06
کد : 3269
اداره صادرات اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
مناقصه تجهیزات پزشکی در نیجریه در سه لات با تامین بانک توسعه اسلامی
شرایط مناقصه جدید تجهیزات پزشکی در سه لات برای کشور نیجریه با تامین منابع مالی بانک توسعه اسلامی توسط اداره صادرات تجهیزات پزشکی وزرات بهداشت اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، اداره صادرات تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
به اطلاع شرکت های تولید کننده و صادر کننده تجهیزات پزشکی می رساند در راستای سیاست توسعه صادرات تجهیزات پزشکی، شرایط و آگهی مناقصه تجهیزات پزشکی در سه لات در کشور نیجریه با تامین منابع مالی بانک توسعه اسلامی در بخش مناقصات بین المللی در صفحه اداره صادرات در وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی بارگذاری شده است.

مشاهده مناقصه اعلامی