تاريخ : يازدهم مهر 1397
ساعت : 18:23
کد : 3273
نشست بررسی دستاوردهای نمایشگاه بین المللی عمان هلث 2018 با حضور شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه:
لزوم اثبات ارزش افزوده تولیدات تجهیزات پزشکی در عمان
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت بیان کرد کشورعمان دنبال تجارت نیست بلکه سیاست و هدف کشورعمان ایجاد ارزش افزوده برای کشورش است لذا اگرشرکت های تولید کننده ایرانی بتوانند از این ظرفیت تولید ارزش افزوده استفاده کنند قطعا موفق خواهند بود.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، دستاوردهای نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی عمان هلث 2018 که با حضور 25 شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی ایرانی در مسقط پایتخت عمان برگزار شد با حضورمشاوروزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و شرکت کنندگان دراین نمایشگاه بررسی شد.

دکتر رضا مسائلی ، مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در این جلسه گفت: اگر قیمت تمام شده محصول ، عضوکشورهای خلیج فارس بالاتر از 15درصد باشد قطعا اولویت خرید برای کشورهای عضو اتحادیه است که تولید کنندگان تجهیزات پزشکی داخلی می توانند از این فرصت نیزبه خوبی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه هدف حضور تولیدکنندگان ایرانی درنمایشگاه عمان هلث ، صادرات محصولات ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس وعمان بوده است افزود: کشورعمان دنبال تجارت نیست بلکه سیاست و هدف کشورعمان ایجاد ارزش افزوده برای کشورش است لذا اگرشرکت های تولید کننده ایرانی بتوانند از این ظرفیت تولید ارزش افزوده استفاده کنند قطعا موفق خواهند بود.

دکترمسائلی اظهارکرد: تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ایرانی باید درکشورعمان به یک تولید مشترک برسند تا بتوانیم آن را به زودی عملیاتی کنیم.

درادامه این جلسه شرکت کنندگان درنمایشگاه عمان هلث نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای موفقیت در امر صادرات محصولات و نیز ادامه روند همکاری با کشورعمان بیان کردند.
 
براساس این گزارش، هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات پزشکی عمان هلث از دوشنبه دوم تا چهارم مهرماه درمسقط پایتخت عمان با هدف افزایش 10برابری صادرات تجهیزات پزشکی برگزار شد.