تاريخ : هجدهم مهر 1397
ساعت : 20:24
کد : 3291
اداره صادرات تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
اعلام زمان برگزاری نشست هم اندیشی ایجاد سبد محصولات صادارتی و افزایش صادارت به کشور سوریه
نشست هم اندیشی ایجاد سبد صادارتی و افزایش صادارت به کشور سوریه روز شنبه 21 مهر 1397 در اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس اسحق عامری سرپرست اداره صادارت تجهیزات پزشکی گفت: پیرو فراخوان مورخ 16 مهر 1397 برای ایجاد سبد محصولات صادراتی به سوریه، به منظور هم اندیشی و بررسی فرصت ها و ظرفیت های موجود داخلی جهت صادرات تجهیزات پزشکی به کشور سوریه در راستای هدف گذاری انجام شده افزایش 10 برابری صادرات تجهیزات پزشکی، نشستی با همین موضوع در محل اداره کل تجهیزات پزشکی در روز شنبه تاریخ 1397/07/21 برگزار می گردد.

وی افزود: از شرکت های تولیدکننده و صادر کننده تجهیزات پزشکی که تمایل دارند در ایجاد سبد صادراتی و افزایش صادرات به سوریه شرکت نمایند، دعوت می شود تا در تاریخ اعلامی فوق ساعت 9:30 صبح در محل سالن جلسات مدیریت اداره کل تجهیزات پزشک حضور بهم رسانند.