تاريخ : هجدهم مهر 1397
ساعت : 19:35
کد : 3292
گزارش اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:
رونمایی از سامانه صادرات صادرات تجهیزات پزشکی
سامانه صادرات تجهیزات پزشکی با هدف شفافیت صادراتی، دسترسی به آمارصادرکنندگان ، دستیابی به اطلاعات وجزئیات محصولاتی که صادر می شوند ، با حضور مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس رویا شهبازی گفت: سامانه صادرات تجهیزات پزشکی با هدف شفافیت صادراتی، دسترسی به آمارصادرکنندگان ، دستیابی به اطلاعات وجزئیات محصولاتی که صادر می شوند، با حضور مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، رونمایی شد.

وی افزود: سامانه صادرات بصورت آنلاین و به دوزبان فارسی و انگلیسی درکوتاهترین زمان پروانه های صادراتی که برای وزارتخانه های بهداشت کشورهای هدف لازم است، درقالب یک گواهینامه صادرمی کند.

مهندس شهبازی بیان کرد: براین اساس، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می توانند با ثبت اطلاعات خود در این سامانه در وب سایت imed.ir پروانه صادرات دریافت کنند.

گفتنی است، رونمایی از سامانه صادرات تجهیزات پزشکی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی، نائب رئیس و دبیراتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، نماینده انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، رئیس اداره صادرات، رئیس اداره نظارت برتولید و کنترل کیفی و مشاور اجرائی مدیرکل تجهیزات پزشکی و مسئول روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل تجهیزات پزشکی برگزار شد.

مشاهده راهنمای استفاده از سامانه صادرات تجهیزات پزشکی