تاريخ : هجدهم مهر 1397
ساعت : 19:32
کد : 3294
گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
تمدید مهلت ارسال اطلاعات تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط تامین کنندگان(اعم از تولید کنندگان و واردکنندگان) در 6 ماه دوم سال 1397 بمنظور برنامه ریزی های لازم حداکثر تا تاریخ 1397/07/27
مهلت ارسال اطلاعات تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط تامین کنندگان(اعم از تولید کنندگان و واردکنندگان) در 6 ماه دوم سال 1397 بمنظور برنامه ریزی های لازم حداکثر تا تاریخ 1397/07/27 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس محمد مهدی علاالدین سرپرست گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: با توجه به درخواست بسیاری از شرکتهای تامین کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت تمدید مهلت ارسال اطلاعات تامین تجهیزات پزشکی بمنظور بررسی و تکمیل دقیق فرم توسط شرکتها ، مهلت ارسال اطلاعات در قالب فرمت خواسته شده تا مورخ 1397/07/27 تمدید می گردد.
وی افزود: از کلیه تامین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی درخواست می گردد با توجه به اینکه کلیه برنامه ریزی های تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کشور در شش ماه دوم سال 1397 بر اساس این اطلاعات ارائه شده صورت می پذیرد، اطلاعات تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مرتبط با شرکت خود را در قالب همان فرمت قبلی ارائه شده خبر 11 مهر ماه 1397 و منحصراً به پست الکترونیکی گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشکی به آدرس Supply@imed.ir ارسال نمایند.
مهندس علاالدین در پایان گفت: همانگونه که قبلاً نیز خاطرنشان شده بمنظور تمهید و اطمینان از تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها ومراکز درمانی در درمان بیماران، عدم تکمیل و ارسال بموقع فرم ارائه اطلاعات تامین توسط شرکت ها، به منزله عدم توانایی شرکت در تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در نظر گرفته خواهد شد و بر اساس جمع بندی اطلاعات ارائه شده، برنامه ریزی و تمهیدات لازم اتخاذ خواهد گردید.