تاريخ : هجدهم مهر 1397
ساعت : 20:34
کد : 3296
گروه نظارت بر تأمین تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر کرد:
دومین فراخوان تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری بصورت واردات فوریتی
دومین فراخوان تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری بصورت واردات فوریتی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس محمد مهدی علاءالدین، سرپرست گروه نظارت برتأمین تجهیزات پزشکی اعلام کرد: دومین فراخوان تأمین ملزومات پزشکی ضروری بصورت واردات فوریتی به شرح ذیل منتشر گردید.
دومین فراخوان تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری بصورت واردات فوریتی
از کلیه شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی که تمایل به تأمین اقلام ملزومات پزشکی ذیل بصورت واردات فوریتی دارند، دعوت می گردد درخواست رسمی خود را به انضمام مشخصات در قالب جداول پیوست بصورت نسخه فیزیکی و فایل درلوح فشرده CD و مستندات لازم در خصوص پیشنهاد قیمت ارزی، تاییدیه های فنی و تخصصی مربوط به محصول و اعلام زمان تحویل، در پاکت در بسته و مهرو موم شده به دبیرخانه محرمانه حراست اداره کل تجهیزات پزشکی تحویل نمایند.
اقلام مورد نظر:
گایدینگ کتتر
گایدوایر قلبی
مهلت ارسال در خواستها : تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 22 مهر ماه 1397
در صورت هر گونه سوال، با شماره تلفن 63420 داخلی 146 (خانم مهندس رهنما) پاسخگو خواهند بود.

مشاهده جدول مشخصات ملزومات پزشکی