تاريخ : بيست و سوم مهر 1397
ساعت : 19:18
کد : 3303
اطلاعیه اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:
تمدید مهلت ارسال آمار تولید محصولات و مواد اولیه موجود در انبار و ثبت سفارش شده تا تاریخ 1397/07/30
با توجه به استقبال تولیدکنندگان و درخواست های مکرر برای تمدید زمان ارائه آمار تولید، مهلت ارسال فرم ها تا تاریخ 97/07/30 تمدید گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس رزا مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: پیرو اطلاعیه لزوم ارائه آمار تولید مورخ 1397/07/08 با توجه به استقبال تولیدکنندگان و درخواست های مکرر برای تمدید زمان ارائه آمار تولید ، مهلت ارسال فرم ها تا تاریخ 97/07/30 تمدید گردید.

اطلاعیه تمدید مهلت ارائه آمار تولید؛
تولیدکنندگان می بایست نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات ذیل مطابق فرمت پیوست به ایمیل اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس tolid@fda.gov.ir اقدام نمایند.
• آمار تولید سال 1396 و شش ماه اول سال جاری به تفکیک هر محصول (به همراه میزان محصول نهایی موجود در انبار)
• صورت های مالی سال 1396 (اظهار نامه یا حسابرسی شده)
• موجودی مواد اولیه در انبار (و یا در حال ترخیص) و میزان محصول که با این موجودی از مواد اولیه قابل تولید می‌باشد. (پیش بینی میزان تولید در شش ماهه دوم سال جاری)
لازم به ذکر است عدم ارائه به موقع اطلاعات به منزله عدم توانایی تولید و تامین بازار از سوی آن شرکت می باشد و منشاء تصمیات آتی در خصوص تامین بازار خواهد بود.
دریافت جدول آمار محصول نهایی
دریافت جدول آمار مواد اولیه تولید