تاريخ : بيست و دوم مهر 1397
ساعت : 18:17
کد : 3309
گروه نظارت بر تأمین تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
تمدید دومین فراخوان تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری بصورت واردات فوریتی
دومین فراخوان تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری بصورت واردات فوریتی تا تاریخ 97/07/24 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، پیرو دومین فراخوان تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری بصورت واردات فوریتی مورخ 18 مهر ماه 1397، گروه نظارت بر تأمین تجهیزات پزشکی اعلام کرد حسب درخواست شرکتها، فراخوان مذکور تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ  97/07/24 تمدید شد.

متقاضیان می بایست مدارک درخواستی را مطابق فرمت دومین فراخوان منتشر شده، تحویل دبیرخانه حراست اداره کل تجهیزات پزشکی نمایند.