تاريخ : بيست و سوم مهر 1397
ساعت : 18:42
کد : 3312
اطلاعیه فوری گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی؛
لزوم بروزرسانی ثبت سفارشات تجهیزات پزشکی در سامانه جامع تجارت توسط شرکت های تجهیزات پزشکی
شرکت های تجهیزات پزشکی ملزوم به بروزرسانی ثبت سفارشات خود در سامانه جامع تجارت در اسرع وقت می باشند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی طی اطلاعیه ای لزوم بروزرسانی ثبت سفارشات تجهیزات پزشکی در سامانه جامع تجارت را به شرح ذیل اعلام نمود.

اطلاعیه فوری؛
نظر به اینکه تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات یدکی و مواد اولیه و قطعات ساخت جزء اولویت گروه کالایی 1 و یا 2 و مشمول دریافت ارز به نرخ رسمی و یا ارز نیمایی می باشند و با توجه به بروزرسانی سامانه جامع تجارت در خصوص تعرفه ها و حذف گروه کالایی 3 و 4 از حوزه تجهیزات پزشکی، به اطلاع می رساند که بروزرسانی گروه کالایی به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت انجام شده است، شرکت های تجهیزات پزشکی می بایست با مراجعه به دسترسی ثبت سفارش خود در سامانه جامع، چنانچه اولویت گروه کالایی آنها 3 و 4 قید شده، نسبت به بروزرسانی دستی ثبت سفارشات خود به صورت ذیل در اسرع وقت(حداکثر 24 ساعت آینده) اقدام نمایند:
1-حذف مستندات پرونده و سپس اضافه نمودن همان مستندات قبلی(نظیر پرفروما)
2-در صورت عدم وجود مستند، بارگذاری مستند جدید
لازم به ذکر است در صورت عدم بروزرسانی و متعاقب آن عدم تخصیص ارز از سوی سامانه، مسئولیت این امر بر عهده خود شرکت خواهد بود.