تاريخ : بيست و هفتم مهر 1397
ساعت : 11:32
کد : 3315
اطلاعیه فنی گروه تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:
اعلام الزامات جدید جهت اطلاع شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی پیرو تغییر موسسات صدور گواهی‌نامه ایزو 13485
پیرو تغییر موسسات صدور گواهی‌نامه ایزو 13485، الزامات جدید در این خصوص جهت اطلاع شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر افروز لطیفی رئیس گروه تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی گفت، الزامات جدید جهت اطلاع شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی پیرو تغییر موسسات صدور گواهی‌نامه ایزو 13485 به شرح ذیل اعلام می گردد.
اطلاعیه فنی:
پیرو اطلاعیه پیشین گروه تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی، مبنی بر تغییر فهرست مؤسسات صدور گواهی‌نامه‌ی مورد تأیید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، به اطلاع می رساند که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از تاریخ 97/07/14 مجاز به انعقاد قرارداد با نمایندگان دو مؤسسه TCL و IGC نمی‌باشند.
لازم به ذکر است، شرکت‌هایی که تا پیش از تاریخ 97/7/14 نسبت به انعقاد قرارداد با نمایندگان دو موسسه نامبرده اقدام نموده‌اند، مجاز هستند فرآیند اجرای ممیّزی و صدور گواهی‌نامه ایزو 13485 را با همین مؤسسات به اتمام برسانند.