تاريخ : بيست و چهارم مهر 1397
ساعت : 20:59
کد : 3317
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
فهرست جدید ثبت سفارشات اولویت یک، ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی، 14 مهر لغایت 22 مهر 1397
فهرست جدید ثبت سفارشات اولویت یک، ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی، 14 مهر لغایت 22 مهر 1397 منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس زهرا نیکخواه سرپرست گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی گفت: پیرو انتشار فهرست ثبت سفارشات اولویت یک به بانک مرکزی، برای متقاضیانی که تا مورخ 97/07/22 ثبت سفارشات خود را در سامانه اعلام مشکلات(ثبت سفارش، بانک، گمرک) اعلام نموده اند، فهرست جدید ثبت سفارشات اولویت یک با نرخ رسمی، تاریخ 14 مهر لغایت 22 مهر 1397 ، به بانک مرکزی ارسال و به شرح ذیل در دسترس می باشد.

فهرست جدید ثبت سفارشات اولویت یک، ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی، 14 مهر لغایت 22 مهر 1397