تاريخ : بيست و نهم مهر 1397
ساعت : 16:00
کد : 3335
دستگاه های تصویر برداری سه بعدی
تکنولوژی جدید دستگاه CBCT
CBCT دندانپزشکی از پیشرفت های بسیار مهم در تکنولوژی تصویربرداری دندان می باشد. این روش جدید امکان مشاهده سه بعدی نسوج نرم و سخت را بدون تغییر در اندازه ها و یا بزرگنمایی امکان پذیر ساخته است و اطلاعات حاصله با تکنیک CBCT در تشخیص, طرح درمان و انتخاب روش مناسب مکانوتراپی نقشی بسیار موثر و دقیق ایفاء می نمایند. بدین صورت که از ترکیب اسکن سطحی: Surface Scanning و اسکن”تحت سطحی-حجمی” Sub- Surface Volumetric Scanning ماتریکس سه بعدی بوجود می آید که بنحوی دقیق مدل آناتومیکی نسوج سخت و نرم صورت و جمجمه بیماران را طراحی نموده و قابل رؤیت می سازد.
دستگاه های جدید CBCT علاوه بر کاهش آرتیفکت های فلزی , قابلیت تصویربرداری فتوگرافی از بافت نرم صورت را نیز دارد که برای ارتودونسی جراحی,زیبایی و لبخند دیجیتال کاربرد دارد.