تاريخ : بيست و نهم مهر 1397
ساعت : 22:15
کد : 3339
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای مدیران اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:
آمادگی مجلس شورای اسلامی در کمک به تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز
آمادگی مجلس شورای اسلامی در کمک به تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای مدیران اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت مورخ 1397/07/29 اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 29مهرماه جاری در جلسه شورای مدیران اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، حضور یافت.

وی در جلسه مذکور پس از اعلام اقدامات انجام گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری مسائل اقتصادی و ارزی و جلسات با دولت، اعلام کرد پیرو سلسله جلسات برگزار شده با وزارت بهداشت از سوی کمیسیون های مربوطه، کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی خود را در هرگونه کمک به تأمین به موقع دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور اعلام می کند.

لازم به ذکر است در این جلسه دکتر مسائلی مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ضمن خیر مقدم به دکتر دلخوش و هیأت همراه پاره ای از اقدامات وزارت بهداشت در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی و تسهیل و تسریع در اصلاح فرآیندها و صدور مجوزها از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت را بیان داشتند.