تاريخ : سی ام مهر 1397
ساعت : 10:32
کد : 3341
نوآوری جدید در حوزه ی ایمپلنت
دستگاه سنجش پایداری ایمپلنت

دستگاه سنجش پایداری ایمپلنت محصول جدیدی است که بر پایه آخرین نوآوری ها به شما کمک می کند که با حداقل تهاجم و کاملا هدفمند ، پایداری اولیه و ثانویه ایمپلنت و وضعیت استئواینتگریشن را بسنجد و بر اساس معیارهای واقعی و قابل اطمینان ، برای هر بیمار تصمیم گیری کنید . کاهش شکست ، نتایج قابل پیش بینی ، کاهش زمان بهبود و بالا رفتن کیفیت درمان از نتایج ارزشمند استفاده از این ابزار است که در سایه سنسورهای هوشمند ، با فراهم کردن قابلیت دقت بالا ، ابزاری قدرتمند را بوجود آورده است .