تاريخ : اول آبان 1397
ساعت : 18:02
کد : 3358
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها با تخصصی تر شدن اداره کارشناسی
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با اعلام اینکه اداره کارشناسی تجهیزات پزشکی به دو اداره تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی تبدیل شده است گفت: با انجام این تقسیم بندی بررسی پرونده ها تخصصی تر خواهد شد لذا زمان رسیدگی به پرونده ها، در میان مدت کاهش چشمگیری خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس علیرضا سلیمانی، معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی درباره تبدیل اداره کارشناسی تجهیزات پزشکی به دو اداره تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی افزود: این تغییرات با هدف تخصصی تر شدن بررسی ها انجام شده که با این تغییر، زمان بررسی پرونده ها در رسیدگی به مراحل ثبت و تعیین سیاست تعدادی و ارزی مجوزهای ورود کاهش می یابد.

وی بیان کرد: اقلام مصرفی و وسایل پزشکی که جنبه ابزاری دارند در اداره ملزومات پزشکی و تجهیزات پزشکی که جنبه دستگاهی دارند و برخی اجزا و متعلقات مصرفی مربوط به آن در اداره تجهیزات پزشکی بررسی می شوند. رسیدگی به پرونده شرکت توسط هرکدام از اداره ها، تفاوتی در نحوه بررسی، پیگیری و پاسخگویی ندارد لذا شرکت ها دراین زمینه نگران نباشند.

مهندس سلیمانی تاکید کرد:شرکت ها همانند گذشته نمایه گردش پرونده ای که درسامانه ثبت برای پیگیری پرونده ها در دسترس هر شرکت قرار دارد را می توانند پیگیری و روند بررسی پرونده را در اداره مربوطه مشاهده کنند لذا تغییری در فرایند ثبت کالا ایجاد نشده و شرکت ها می توانند اطلاعات ثبت وسایل پزشکی خود را تکمیل و کالا ها را با توجه به شاخه درختی که انتخاب کردند در اداره مربوطه پیگیری کنند.

وی گفت: همچنین پیگیری پرونده های ثبت ادارات شرکت ها قابل انجام است، در نتیجه شرکت ها در این زمینه نگرانی نداشته باشند.