تاريخ : دوم آبان 1397
ساعت : 09:47
کد : 3362
سرپرست اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
ابلاغ دستورالعمل ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی مشمول تخصیص ارز با نرخ رسمی
دستورالعمل ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی مشمول تخصیص ارز با نرخ رسمی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس تربتی گفت: در راستای اجرای تصویب نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/0516 و شماره 70220/ت 55633 هـ مورخ 1397/05/29و نامه شماره 64854 مورخ 1397/05/18 ریاست محترم جمهور، به منظور نظارت مستمر بر تأمین و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی مشمول تخصیص ارز با نرخ رسمی، دستورالعمل ثبت و توزیع قطعات یدکی تجهیزات پزشکی مشمول تخصیص ارز با نرخ رسمی تدوین و ابلاغ گردید.

وی افزود: طی دستورالعمل مذکور فهرست قطعات یدکی عمده و پرهزینه با همفکری ارائه دهندگان خدمات پس از فروش دستگاههای پزشکی تعیین گردید. قطعات یدکی مندرج در فهرست مذکور مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی می باشند و سایر قطعات یدکی، مشمول تخصیص ارز از طریق سامانه نیما خواهند بود. لذا تمامی تأمین کنندگان قطعات یدکی تجهیزات پزشکی مکلف به ثبت جداگانه هر یک از قطعات یدکی مشمول تخصیص ارز با نرخ رسمی و دریافت کد IRC جدید می باشند.

ایشان تأکید کرد: تمامی تأمین کنندگان قطعات یدکی مکلفند با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بدون افزایش قیمت فروش هر قطعه نسبت به سال 96، قطعات یدکی اولویت یک را در تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی استفاده نمایند.

مشاهده و دریافت دستورالعمل ثبت و توزیع قطعات یدکی اصلی
مشاهده و دریافت فهرست قطعات یدکی اصلی