تاريخ : پنجم آبان 1397
ساعت : 16:34
کد : 3379
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
فهرست جدید ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی و نیمایی
فهرست جدید ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی و نیمایی، منتشر شد.
به  گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،مهندس زهرا نیکخواه سرپرست گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی گفت:پیرو انتشار دوره ای فهرست ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی،برای متقاضیانی که تا مورخ 1397/07/30 ثبت سفارشات خود را در سامانه اعلام مشکلات (ثبت سفارش،بانک،گمرک) اعلام نموده اند،فهرست جدید ثبت سفارشات اولویت یک با نرخ رسمی،تاریخ 1397/07/27 لغایت 1397/07/30 و همچنین فهرست ثبت سفارشات با نرخ نیمایی تا مورخ 1397/07/30 به بانک مرکزی ارسال و به شرح ذیل در دسترس می باشند.
مشاهده فهرست تجهیزات پزشکی درصف تخصیص تا مورخ 970730 نرخ نیمایی
مشاهده فهرست جدید ثبت سفارشات اولویت یک، ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی، 27مهر لغایت 30 مهر 1397