تاريخ : نهم آبان 1397
ساعت : 15:26
کد : 3399
​​​​​​​رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی بیان کرد:
توضیحات مربوط به فهرست اعلام شده کالاهای تامین شده دندانپزشکی با ارز رسمی
توضیحات مربوط به فهرست اعلام شده کالاهای تامین شده با ارز رسمی از سوی اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر محمد مهدی گلابگیران رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی گفت: پیرو انتشار فهرست اقلام دندانپزشکی که  ارز رسمی دریافت کرده اند، در فهرست مذکور کالاهایی به چشم می خورند که جزء اولویتهای گروه یک ارزی (مشمول ارز رسمی) نمی باشند(همانند دستگاه ها)، ولی به علت اینکه هماهنگی بین وزارت بهداشت و سامانه جامع و گمرک جهت اعمال اولویتهای گروه یک ارزی در سامانه جامع و بانک مرکزی به طول انجامید، شرکتها جهت کالاهای مزبور توانسته اند در این فرصت، از ارز رسمی استفاده نمایند.

وی گفت: کلیه شرکتهایی که امسال با ارز نرخ رسمی کالاهای خود را ترخیص کرده اند می بایستی در سامانه توزیع کالاهای پزشکی در سایت این اداره کل imed.ir توزیع و به فروش برسند.

دکتر گلابگیران در پایان گفت: بدیهی است توزیع و فروش کالاها بدون درج اطلاعات در سامانه فوق الذکر، مجاز نبوده و قابل پیگرد می باشد.