تاريخ : پانزدهم آبان 1397
ساعت : 13:42
کد : 3422
دکتر مسعود کاشف‌پور کارشناس بیوالکتریک و بیومکاترونیک اداره تجهیزات پزشکی خبرداد:
ثبت دستگاه رادیوفرکانسی درمان پروستات برای اولین بار در ایران
دکتر مسعود کاشف‌پور کارشناس بیوالکتریک و بیومکاترونیک اداره تجهیزات پزشکی خبرداد:
ثبت دستگاه رادیوفرکانسی درمان پروستات برای اولین بار در ایران صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، آقای دکتر مسعود کاشف‌پور کارشناس بیوالکتریک و بیومکاترونیک اداره تجهیزات پزشکی گفت: رادیوفرکانسی درمان پروستات یا (TUMT) Transurethral microwave thermotherapy یکی از روش های درمان مشکلات دستگاه ادراری ناشی از بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) در مردان است.
ایشان افزود: این روش با قرار دادن یک کاتتر ادراری ویژه درون مثانه، اجازه می دهد آنتن رادیوفرکانس در داخل پروستات قرار گیرد و با ایجاد گرما باعث تخریب بافت هیپرپلازی پروستات می گردد و میتواند به عنوان روشی ایمن و کم تهاجمی جایگزین درمانهای متداول مانند داروهای بلوک کننده آلفا، عمل جراحی برش پروستات، سوزن ابلیشن پروستات و برداشتن پروستات (پروستاتکتومی) گردد.