تاريخ : نوزدهم آبان 1397
ساعت : 12:34
کد : 3450
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
درصورت مشاهده خطای 101 ...
تأمین کنندگان پرونده نیازمند دریافت مجوز تخصیص ارز از دستگاه مربوطه است. پرونده خود را در سامانه جامع تجارت ایران با تغییر فیلد مهم مجوزهای ارزی نظیر حذف و افزودن مجدد مستند ویرایش کرده و مجددا از سامانه TTAC (دستگاه مجوز دهنده تخصیص ارز) تایید بگیرد.در صورتی که اطلاعی از آن در دسترس نمی باشد، با مرکز تماس پشتیبانی سامانه جامع تجارت تماس بگیرید.