تاريخ : بيست و يکم آبان 1397
ساعت : 19:20
کد : 3455
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر کرد:
الگوی راهبردی حمایت از تولید، تجربه دولت برزیل
الگوی راهبردی حمایت از تولید، تجربه دولت برزیل منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جهت بهره برداری منتشر گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، الگوی راهبردی حمایت از تولید، تجربه دولت برزیل منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جهت بهره برداری منتشر گردید.
دریافت و مشاهده فایل pdf الگوی راهبردی حمایت از تولید - تجربه دولت برزیل