تاريخ : بيست و دوم آبان 1397
ساعت : 20:33
کد : 3479
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
تمدید مهلت بارگذاری مدارک تکمیلی ثبت سفارش بدون انتقال ارز در سامانه imed تا پایان وقت روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
مهلت بارگذاری مدارک تکمیلی ثبت سفارش بدون انتقال ارز در سامانه imed تا پایان وقت روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، حسب درخواست شرکت های تجهیزات پزشکی، به اطلاع می رساند مهلت بارگذاری مدارک تکمیلی ثبت سفارش بدون انتقال ارز در سامانه imed تا پایان وقت روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ تمدید شد. شرکت های تجهیزات پزشکی،مطابق خبر مورخ 1397/08/19  می بایست نسبت به بارگذاری مدارک اقدام نمایند.