تاريخ : بيست و سوم آبان 1397
ساعت : 13:33
کد : 3483
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
فهرست تکمیلی ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی و نیمایی تا تاریخ 1397/08/14
فهرست تکمیلی ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی و نیمایی تا تاریخ 1397/08/14،منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس زهرا نیکخواه سرپرست گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی گفت: پیرو انتشار فهرست ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی،فهرست تکمیلی ثبت سفارشات اولویت یک با نرخ رسمی و همچنین فهرست ثبت سفارشات با نرخ نیمایی تا تاریخ 1397/08/14 به بانک مرکزی ارسال و به شرح ذیل در دسترس می باشند:

مشاهده و دریافت فهرست ثبت سفارشات یورو نرخ رسمی
مشاهده و دریافت فهرست ثبت سایر ارزها سفارشات نرخ رسمی
مشاهده و دریافت فهرست ثبت سفارشات نرخ نیمایی