تاريخ : بيست و ششم آبان 1397
ساعت : 12:49
کد : 3497
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
فهرست جدید ثبت شفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز از تاریخ 97/08/14 لغایت 97/08/22
فهرست جدید ثبت شفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز از تاریخ 97/08/14 لغایت 97/08/22،منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی اعلام کرد: پیرو انتشار فهرست ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی،‌فهرست جدید ثبت سفارشات اولویت یک با نرخ رسمی و همچنین فهرست ثبت سفارشات با نرخ نیمایی از تاریخ 1397/08/14 تا 1397/08/22 به بانک مرکزی ارسال و به شرح ذیل در دسترس می باشند:

مشاهده و دریافت فهرست ثبت سفارشات با نرخ رسمی
مشاهده و دریافت فهرست ثبت سفارشات با نرخ نیمایی