تاريخ : بيست و هشتم آبان 1397
ساعت : 15:21
کد : 3519
کارشناس توزیع اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی خبر داد:
اعلام فهرست باقیمانده تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول ارز مرجع 12260 ریالی جهت بهره برداری مراکز درمانی
فهرست باقیمانده تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول ارز مرجع(12260 ریالی) جهت بهره برداری مراکز درمانی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، خانم سعادتی کارشناس توزیع اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی گفت: پیرو خبر مورخ 1397/06/07 در خصوص انتشار لیست تجهیزات و ملزومات پزشکی که با ارز مرجع( 12260 ریالی) از سال 91 تاکنون وارد کشور شده لیکن تاکنون مقداری از آن ها موجود و توزیع نشده بود ، باتوجه به درخواست های واصله و حواله هایی که تا این لحظه صادر گردیده است، باقیمانده فهرست مذکور، به شرح پیوست جهت بهره برداری مراکز درمانی اعلام می شود.

وی افزود: کلیه مراکز درمانی دولتی می توانند نسبت به ارسال درخواست کالای مورد نظر به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و ارسال رونوشت درخواست به مدیر عامل شرکت مربوطه اقدام نمایند.

مشاهده فهرست باقیمانده