تاريخ : بيست و هشتم آبان 1397
ساعت : 20:45
کد : 3528
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی خبر داد:
ایجاد دسترسی سریع به کلیه فهرست ثبت سفارش های ارسالی به بانک مرکزی و فهرست گروه یک کالایی مشمول دریافت ارز رسمی/ انتشار فهرست بروزرسانی شده
دسترسی سریع شرکتها به کلیه فهرست های ثبت سفارش های ارسالی به بانک مرکزی و فهرست گروه یک کالایی مشمول دریافت ارز رسمی در صفحه گروه نظارت بر امورگمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی در پورتال imed ایجاد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، پیرو خبر اقدامات انجام شده امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی مورخ 1397/08/14، مهندس زهرا نیکخواه سرپرست گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی گفت: به منظور تسریع و اطلاع رسانی دقیق فرآیند های مربوط به گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی، صفحه اختصاصی "گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی " در پورتال imed در قسمت ادارات ایجاد شد و شرکتها می توانند با مراجعه به این صفحه، اطلاعات و فرمها و فرآیند های مرتبط به امور گمرکی و بانکی را مشاهده و دریافت نمایند.
وی افزود: همچنین دسترسی سریع شرکتها به کلیه فهرست های ثبت سفارش های ارسالی به بانک مرکزی و فهرست گروه یک کالایی مشمول دریافت ارز رسمی در صفحه مذکور ایجاد شده است.
مهندس نیکخواه در پایان گفت که فهرست باقیمانده ثبت سفارشات اولویت یک با نرخ رسمی و فهرست باقیمانده ثبت سفارشات با نرخ نیمایی تا تاریخ 1397/08/22 به بانک مرکزی ارسال و در صفحه یاد شده و همچنین به شرح ذیل در دسترس می باشد.
مشاهده و دریافت فهرست ثبت سفارشات با نرخ رسمی
مشاهده و دریافت فهرست ثبت سفارشات با نرخ نیمایی